Wejście w strefę dla profesjonalisty

Czym jest jastrych WOLPLAN ?

Jastrych WOLPLAN jest nowoczesnym uniwersalnym podkładem podłogowym wykorzystywanym w budownictwie mieszkaniowym jak również w wielkopowierzchniowych obiektach użyteczności publicznej.

Jastrych WOLPLAN jest podkładem podłogowym wykorzystywanym równie często jako wylewka na ogrzewania podłogowe, jak i bez ogrzewań podłogowych.

Jastrych WOLPLAN jest specjalnie stworzoną przez naukowców i technologów mieszaniną, której nadano takie właściwości, aby stanowiła najlepsze uzupełnienie w systemach ogrzewań podłogowych – a w szczególności niskotemperaturowych – z zastosowaniem pomp ciepła.

Właściwości fizyczne tego materiału podnoszą efektywność ogrzewania podłogowego, pomagają w 100% wykorzystać obecnie dostępne systemy automatyki i sterowania. Dają nam pewność, że stosujemy materiał budowlany XXI wieku.

Jastrych WOLPLAN jest wysokojakościowym materiałem budowlanym stosowanym jako płynna wylewka o właściwościach samorozlewnych i samopoziomujących, dzięki czemu zastosowanie jastrychu WOLPLAN powoduje obniżenie kosztów dalszych prac wykończeniowych.

Jastrychom WOLPLAN nadano też właściwości bezskurczowego wiązania dzięki czemu można w etapie finalnym układać podłogi z wielkoformatowych płyt ceramicznych, czy kamiennych bez konieczności „krojenia” ich jednorodnej powierzchni fugami. Na jastrychach WOLPLAN można układać zarówno płytki kamienne, gresowe jak i panele podłogowe, parkiety czy wykładziny.

Najnowszym trendem we wzornictwie wykończeniowym są podłogi żywiczne. Jednorodna, równa powierzchnia jastrychów WOLPLAN jest idealną do nanoszenia żywic lazurowych jak i barwionych w masie. Jastrychy WOLPLAN pozwalają na kreatywne stosowanie okładzin podłogowych.

Inwestorzy stosujący nasze jastrychy znajdują się w gronie osób propagujących wykorzystywanie materiałów nowoczesnych wpływających na:

  • Obniżenie kosztów inwestycyjnych budowy
  • Przyśpieszenie procesu budowy
  • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych przy ogrzewaniu podłogowym
  • Ochronę środowiska