Wejście w strefę dla profesjonalisty

Zastosowanie

O doborze właściwego jastrychu decyduje:

  • Rodzaj budownictwa
  • Konstrukcja planowanej podłogi

RODZAJ BUDOWNICTWA

Rodzaj budownictwa możemy podzielić na:

  • Budownictwo mieszkaniowe
  • budownictwo użyteczności publicznej

KONSTRUKCJA PLANOWANEJ PODŁOGI

Wg klas klasyfikacji wynikającej z normy DIN 18560 Jastrychy WOLPLAN dzielimy na:

  • Jastrych zespolony
  • Jastrych pływający
  • Jastrych na warstwie rozdzielczej (na folii)
  • Na warstwie izolacyjnej: ze styropianu, wełny mineralnej i podkładach akustycznych
  • Jastrych grzewczy

Schemat wylewki WOLPLAN