Wejście w strefę dla profesjonalisty

Zastosowanie w budownictwie użyteczności publicznej

Stosuje się tu wszystkie rodzaje klas wytrzymałości, a ich dobór uzależniony jest od planowanych obciążeń danych pomieszczeń.

Minimalne klasy wytrzymałości jastrychów do obiektów użyteczności publicznej, takich jak:

  • galerie
  • hale sportowe
  • kościoły
  • sale koncertowe
  • magazyny przeznaczone do składowania na regałach o podwyższonym obciążeniu

zostały określone w normie DIN 1055-3 oraz DIN 18560 (szczegółowe informacje – w części dla Profesjonalistów).