Wejście w strefę dla profesjonalisty

Zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym

Pomieszczenia mieszkalne zazwyczaj nie wymagają zastosowania jastrychów o bardzo wysokich klasach wytrzymałości.

Stosuje się tu jastrychy w standardowych klasach wytrzymałości tj.

  1. WOLPLAN CA-C20-F4
  2. WOLPLAN CA-C25-F5