Wejście w strefę dla inwestora

Dylatacje

  • Fugi budowlane Muszą być bezwzględnie zach­owane i przeniesione w tych samych miejscach na fugi dylatacyjne w jastrychu.
  • Fugi brzeżne Stosowane są między wylewką a ścianami, kolumnami, słupami itp.

Grubość taśmy dylatacyjnej należy każdorazowo wyliczyć, uwzględniając wielkość pomieszczenia w którym zostanie wylany jastrych


Przykład obliczania grubości taśmy brzegowej

Długość bloku 15m
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,012mm/mK
Różnica temperatur (np. 15° do 45°C) 30K
Rozszerzalność cieplna 15 × 0,012 × 30 = 5,4 mm
Zakładana ściśliwość taśmy brzegowej 70%
Wyliczenie grubości taśmy brzegowej 5,4:0,70 = 7,71 mm

Grubość taśmy brzegowej (dylatacyjnej)

  • Przy jastrychach bez ogrzewania podłogowego grubość taśmy nie mniejszej niż 8 mm
  • Przy jastrychach z ogrzewaniem podłogowym zaleca się stosować taśmy brzegowe o grubości nie mniejszej niż 8 mm lecz za każdym razem należy wyliczyć właściwą grubość wg podanego wzoru wyliczeniowego

W jastrychach grzewczych fugą dylatacyjną należy oddzielić:

  • Powierzchnie o różnych obwodach grzewc­zych
  • Powierzchnie o różnych wysokościach
  • Powierzchnie o różnych temperaturach np. jastrych z ogrzewaniem podłogowym, oddzielić od jastrychu nie ogrzewanego.

Ponadto fugi dylatacyjne stosujemy w przejściach drzwiowych oraz w powierzchniach o przekątnej ≥20m. Na konieczność zastosowania fug dylata­cyjnych może mieć wpływ kształt geometryczny powierzchni, innej niż prostokąt, a także rodzaj okładziny podłogowej.

Przyjmuje się, że maksymalna wielkość bezfu­gowego ułożenia jastrychu grzewczego wynosi 200m², a jastrychu bez ogrzewania podłogowego – 900m².

Zasady podziału powierzchni jastrychu

Dylatowanie pól

Przykłady poprawnego dylatowania

WOLPLAN

WOLPLAN