Wejście w strefę dla inwestora

Jastrychy w ogrzewaniu podłogowym

Porównanie jastrychów konwencjonalnych cementowych do samorozlewnych jastrychów WOLPLAN CA zastosowanych w systemach ogrzewania podłogowego

Jastrych konwencjonalny cementowy

Jastrych konwencjonalny cementowy

Jastrych konwencjonalny cementowy (CT):

 • ma niehomogeniczną konsystencję
 • niejednorodne przylega do rurek grzewczych
 • minimalna grubość nad rurką grzejną 45mm
 • ma utrudnione przenikanie energii cieplnej
 • wymaga o 1,5 raza więcej czasu na rozgrzanie do temp. powierzchniowej 27°C niż jastrych WOLPLAN CA

Samorozlewny jastrych anhydrytowy WOLPLAN CA

Samorozlewny jastrych anhydrytowy WOLPLAN CA

Samorozlewny jastrych anhydrytowy WOLPLAN CA:

 • ma homogeniczną konsystencję
 • ściśle przylega do rurek grzewczych
 • umożliwia zredukowanie grubości jastrychu do 30mm nad rurka grzewczą
 • bardzo dobre przenikanie energii cieplnej
 • korzystny wpływ na optymalizację procesów sterowania ogrzewaniem podłogowym

Termografia porównawcza powierzchni jastrychów
w 1 godzinę po rozgrzaniu
Temperatura zasilania 45°C

WOLPLAN CA-C25-F5

WOLPLAN CA-C20-F4

WOLPLAN CA-C25-F5 Grubość ponad rurką grzewczą: 35mm
WOLPLAN CA-C20-F4 Grubość ponad rurką grzewczą: 45mm


Wylewka konwencjonalna cementowa z Mixokreta

Wylewka konwencjonalna cementowa z Mixokreta
Grubość nad rurką grzewczą: 45mmWnioski:

 • im mniejsza grubość jastrychu, tym więcej energii cieplnej jest uwalnianej do pomieszczenia
 • przy tej samej grubości jastrych anhydrytowy WOLPLAN osiąga temperaturę powierzchniową wyższą niż konwencjonalny jastrych cementowy
 • lepsza przewodność cieplna jastrychu WOLPLAN CA powoduje szerszy przepływ ciepła w masie jastrychu
 • zastosowanie jastrychów WOLPLAN CA umożliwia optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji ogrzewania podłogowego

Płyta grzewcza pod wpływem ogrzewania podłogowego jest poddawana ciągłej pracy, przy której występują duże siły rozciągania i skurczu.
Strefa ogrzewana ma większą wydłużalność termiczną niż strefa bez ogrzewania. Jeżeli w jednorodnej płycie jastrychu zaistniałyby strefy ogrzewane i nieogrzewane lub takie, w których różnica temperatur wynosiłaby więcej niż 5K, to wystąpiłyby przeciwstawne siły: rozciągania i skurczu. Ponadto ciepła strefa jastrychu czyli ta, w której jest zatopione ogrzewanie, wysycha szybciej i z tego powodu „mocniej pracuje”. Naprężenia spowodowane różnicą temperatur w jednorodnej płycie jastrychu mogłyby doprowadzić do pojawienia się rys. Dlatego pola grzewcze należy oddzielać dylatacją od pól nieogrzewanych.

Często spotykanym w Polsce problemem jest nieumieszczanie rurek grzejnych pod meblami zwłaszcza kuchennymi.
Należy przemyśleć na ile opłaca się taka „oszczędność”. Rozwiązania takie są wysoce ryzykowne, ich konsekwencją może być uszkodzenie posadzki.

Przykład termografii takiego pola

Przykład termografii pola

Przykład termografii takiego pola.


Przykłady właściwego przygotowania podłoża jastrychowego

Przykłady właściwego przygotowania podłoża jastrychowego

Przykłady właściwego przygotowania podłoża jastrychowego pod meble kuchenne