Wejście w strefę dla inwestora

Najczęściej popełniane błędy wykonawcze

Podłoga jako grzejnik – to monolit jastrychu z zatopionymi w nim elementami grzewczymi, na podbudowie o określonej twardości.
Dlatego wykonawcy:

  • podbudowy,
  • systemów ogrzewania podłogowego
  • wykonawcy jastrychów

muszą ze sobą współpracować, aby efekt ich pracy tzn. ciepła podłoga była reklamą ich wiedzy i pracy i by zapewniała komfort użytkownikom.

My, czyli producent jastrychu i firmy posadzkarskie napotykamy szereg problemów na budowach. Poniżej prezentujemy, jaki skutek będą miały zaniedbania lub wady w poszczególnych etapach wykonania podłogi. Wady te najczęściej eliminują możliwość wykonania jakiegokolwiek jastrychu. Prezentujemy również przykłady właściwego wykonania tychże prac.

Brak izolacji przeciwwilgociowej i paraizolacyjnej w budynkach niepodpiwniczonych

Skutki to podsiąkanie wilgoci i pary z gruntu, przez co jastrych narażony jest na ciągły dopływ wilgoci. Ma to zły wpływ zarówno na jastrychy cementowe jak i anhydrytowe. Ponadto jest przyczyną wielu chorób użytkowników tych pomieszczeń.

Brak izolacji przeciwwilgociowych

   Przykład braku izolacji

Wadliwie wykonana izolacja termiczna:

Każdy materiał przeznaczony na izolację termiczną musi posiadać odpowiednią dla podkładów twardość i elastyczność. Powinien być rozłożony ściśle na całej powierzchni, równo oraz zgodnie z technologią. Niewłaściwe wykonanie podbudowy skutkuje pękaniem jastrychu oraz nierównomiernym osiadaniem jastrychu.


Przykłady rozłożenia styropianów:

Przykład właściwego rozłożenia styropianów

Przykład nierównomiernego rozłożenia styropianów

Fot 1. Przykład właściwego rozłożenia styropianów
Fot 2. Przykład nierównomiernego rozłożenia styropianów


Prawidłowo rozłożone styropiany

Skutek nieprawidłowo rozłożonych styropianów

Fot 1. Prawidłowo rozłożone styropiany
Fot 2. Skutek nieprawidłowo rozłożonych styropianówWadliwe wykonanie mocowania rur grzewczych do warstwy izolacji

Przykład prawidłowego mocowania

Skutki wadliwego mocowania

Fot 1. Przykład prawidłowego mocowania
Fot 2. Skutki wadliwego mocowaniaŹle wykonana lub brak dylatacji przyściennej

Przykłady braku lub złego wykonania dylatowania

Przykłady braku lub złego wykonania dylatowania

Przykłady braku lub złego wykonania dylatowania


Prawidłowo wykonane dylatacje

Prawidłowo wykonane dylatacje

Prawidłowo wykonane dylatacje przyścienne i drzwioweNiewłaściwe dylatowanie płyt grzewczych

Prawidłowo wykonany podział obwodów grzewczych

Niewłaściwe dylatowanie płyt grzewczych

Fot 1. Prawidłowo wykonany podział obwodów grzewczych
Fot 2. Niewłaściwe dylatowanie płyt grzewczychŹle zaplanowane obiegi grzewcze oraz wadliwie ułożona instlacja grzewcza

Przykłady wadliwego rozplanowania instalacji grzewczej

Przykłady wadliwego rozplanowania instalacji grzewczej

Przykłady wadliwego rozplanowania instalacji grzewczej


Prawidłowo wykonana instalacja grzewcza

Prawidłowo wykonana instalacja grzewcza

Prawidłowo wykonana instalacja grzewczaNiewystarczająca moc grzejników podłogowych

Przykłady wadliwego rozłożenia mocy

Przykłady wadliwego rozłożenia mocy

Przykłady wadliwego rozłożenia mocy dla podłogi grzewczej


Prawidłowo dobrana moc grzejnika podłogowego

Prawidłowo dobrana moc grzejnika podłogowego

Prawidłowo dobrana moc grzejnika podłogowegoWadliwie wykonany jastrych

Skutki wadliwie wykonanego jastrychu

Skutki wadliwie wykonanego jastrychu

Skutki wadliwie wykonanego jastrychu


Przykłady poprawnego wykonania jastrychów

Przykłady poprawnego wykonania jastrychów

Przykłady poprawnego wykonania jastrychówPominięcie wstępnego wygrzania jastrychu
Zbyt wysoka temperatura pierwszego rozgrzania może doprowadzić do zniszczenia jastrychu

Brak rozgrzania jastrychu

Brak rozgrzania jastrychu

Skutki niestosowania się do procedur rozgrzania jastrychu


Prawidłowo wygrzany jastrych nie pęka

Prawidłowo wygrzany jastrych nie pęka

Prawidłowo wygrzany jastrych nie pękaNiekompetentny wykonawca posadzki

Efekt pracy kompetentnego wykonawcy

Efekt pracy niekompetentnego wykonawcy

Fot 1. Efekt pracy kompetentnego wykonawcy
Fot 2. Efekt pracy niekompetentnego wykonawcy posadzki tzn.: nie stosującego norm grubości jastrychu, nie stosującego właściwego dylatowania, samodzielnie wadliwie wykonujący masy jastrychowe odbiegające od norm PN-EN