Produkty WOLPLAN

Mieszanki WOLPLAN powstają z najwyższej jakości komponentów, które są dozowane elektronicznie za pomocą sterowania komputerowego. Dzięki temu został wyeliminowany błąd ludzki, związany z jakością materiału, a produkt na każdej budowie i za każdym razem zachowuje parametry zgodne z normą DIN-EN 13813, DIN 18560.

Stosując produkty WOLPLAN można skrócić czas realizacji całej inwestycji. W zależności od projektu osiągamy wydajność ponad 1000 m2 dziennie. Wykonanie wylewki w domku jednorodzinnym o powierzchni ok. 120 m2 zajmuje 2 – 3 godziny od chwili przyjazdu. Już po 2 – 4 dniach, zależnie od warunków klimatycznych, swoją pracę mogą kontynuować elektrycy, instalatorzy, tapeciarze, czy malarze.

Produkty WOLPLAN na bazie siarczanu wapnia (anhydrytu) występują w czterech klasach wytrzymałości:

  1. wytrzymałość na ściskanie ( C ) od 20N do 35N/mm²
  2. wytrzymałość na zginanie ( F ) od 4N do 7N/mm²

O doborze właściwego rodzaju materiału decyduje:

  • rodzaj planowanej okładziny podłogowej więcej
  • planowana obciążalność wynikająca z rodzaju inwestycji
  • istniejącego podłoża

W doborze jastrychów, ze względu na obciążalność, pomieszczenia mieszkalne nie będą wymagały zastosowania jastrychów o bardzo wysokich klasach wytrzymałości. Natomiast w obiektach użyteczności publicznej takich jak: galerie, hale sportowe, kościoły, sale koncertowe, oraz magazyny przeznaczone do składowania na regałach o podwyższonym obciążeniu, wymaga się zastosowania jastrychów o wyższych klasach wytrzymałości. Dobór klasy wytrzymałości jastrychu do standardowego obciążenia powierzchni wynikającej z przeznaczenia jest przewidziany i określony normami DIN.

Wg normy DIN 18560 jastrychy WOLPLAN możemy zastosować jako:

  • jastrych pływający
  • jastrych grzewczy
  • jastrych na warstwie oddzielającej
  • jastrych zespolony

więcej