Rodzaje jastrychów anhydrytowych


WOLPLAN CA jastrychy na bazie anhydrytu syntetycznego, występują w następujących klasach wytrzymałości:

WOLPLAN Syntetyczny
 

  WOLPLAN CA-C20-F4   karta techniczna
 

  WOLPLAN CA-C25-F5   karta techniczna
 

  WOLPLAN CA-C30-F6   karta techniczna
 

  WOLPLAN CA-C35-F7   karta techniczna
WOLPLAN GENEO jastrychy na bazie anhydrytu naturalnego, występują w następujących klasach wytrzymałości:

WOLPLAN GENEO
 

  GENEO C20-F5   karta techniczna
 

  GENEO C25-F5   karta techniczna
 

  GENEO C30-F6   karta techniczna
 

  GENEO C35-F7   karta techniczna