Rodzaje jastrychów anhydrytowych


WOLPLAN CA jastrychy na bazie anhydrytu syntetycznego, występują w następujących klasach wytrzymałości:
WOLPLAN Syntetyczny
 

  WOLPLAN CA-C20-F4   karta techniczna  

  WOLPLAN CA-C25-F5   karta techniczna  

  WOLPLAN CA-C30-F6   karta techniczna  

  WOLPLAN CA-C35-F7   karta techniczna
WOLPLAN GENEO jastrychy na bazie anhydrytu naturalnego, występują w następujących klasach wytrzymałości:
WOLPLAN GENEO
 

   

  GENEO C25-F5   karta techniczna  

  GENEO C30-F6   karta techniczna  

  GENEO C35-F7   karta techniczna